Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Aktualno

Zamjena certifikata za usluge i web-aplikacije do 27. 7. 2017.

sri, 19.7.2017. - 14:43

Važna obavijest:

Aktualni certifikat kojeg web-aplikacije i usluge koriste za komunikaciju sa SSO servisom pri autentikaciji korisnika putem sustava AAI@EduHr istječe 27. srpnja 2017. Drugim riječima, autentikacija korisnika putem AAI@EduHr u aplikacijama i uslugama sa starim certifikatom nakon tog datuma neće biti moguća.

Ovo zahvaća sve aplikacije koje za autentikaciju korisnika koriste SSO sustava AAI@EduHr:

Zamjena certifikata za uslugu Office 365 do 27. srpnja 2017.

pon, 17.7.2017. - 11:34

Certifikat koji se koristi za provjeru valjanosti autentikacijskih odgovora koje AAI@EduHr SSO sustav prosljeđuje Office 365 aplikaciji istječe 27. srpnja 2017. Stoga je na strani Office 365 usluge potrebno evidentirati novi certifikat jer nakon navedenog datuma autentikacija na Office 365 putem sustava AAI@EduHr više neće biti moguća.

Provjera usklađenosti (certificiranje) matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr

uto, 16.5.2017. - 11:04

15. svibnja 2017. godine pokrenuta je redovita službena provjera (certificiranje) matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr sa normama AAI@EduHr. Zbog povećanog broja upita i molbi, rok za redovito certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2017. produžen je do 30. srpnja 2017.

Provjera usklađenosti (certificiranje) usluga u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr

čet, 1.12.2016. - 14:31

U tijeku je redovita godišnja provjera usklađenosti (certificiranje) usluga u sustava AAI@EduHr s normama AAI@EduHr. Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr provodit ćemo u vremenu od 1. do 31. prosinca 2016. Od 1. do 10. prosinca 2016. provodit ćemo početnu provjeru usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr. Nakon provedene provjere svi vlasnici usluga koje ne ispunjavaju sve obavezne norme certificiranja bit će obaviješteni kako da isprave nepravilnosti i postignu prolaznost u certificiranju usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016.

VAŽNO: Provjera ispravnosti certifikata AOSI web servisa

uto, 18.10.2016. - 15:07

Od 15. studenog 2016. središnji servisi sustava AAI@EduHr će provjeravati ispravnost certifikata AOSI web servisa, te će komunicirati isključivo s onim AOSI web servisom koji se predstavi ispravnim certifikatom. Od tog datuma na dalje korisnici s ustanova čiji AOSI web servis nema ispravan certifikat neće se moći autenticirati putem SSO servisa sustava AAI@EduHr.

Pages

Subscribe to Front page feed