Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Provjera usklađenosti (certificiranje) usluga u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr

pon, 12.2.2018. - 13:56

U razdoblju od 11. prosinca 2017.  do 11. veljače 2018. provodila se redovita godišnja provjera (certificiranje) usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr obuhvatilo je sve usluge koje su u Registru resursa označene kao produkcijske usluge.

Da bi se smatralo da je usluga usklađena s normama AAI@EduHr trebaju biti ispunjene sve obavezne norme definirane dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr za 2017.

Do 20. prosinca 2017. provodila se početna provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr nakon čega su svi administratori usluga koje ne ispunjavaju sve obavezne norme certificiranja bili obaviješteni o nepravilnostima i kako postići prolaznost u ovom redovom roku.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr obuhvatilo je :

  • 563 usluge koje koriste SAML protokol
  • 93 usluge koje koriste RADIUS protokol
  • 7 usluga koje koriste FWS protokol.

Od ukupnog broja produkcijskih usluga koje su obuhvaćene certificiranjem:

  • 32 usluge su postignule izvrsnu usklađenost
  • 424 usluge su postignule dobru usklađenost
  • 200 usluga je postignulo dovoljnu usklađenost
  • 7 usluga nije ispunilo uvjete za prolaznu razinu usklađenosti. 

Uvjete za prolaznu razinu usklađenosti nisu ispunile usluge koje koriste FWS protokol o čemu su administratori tih usluga bili upozoreni i zamoljeni da što prije prijeđu na korištenje SSO sustava.

Službeni rezultati certificiranja dostupni su na poveznici Rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017.

Pravila i upute za navedeni postupak dostupni su na poveznici Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr.