Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
4.AAI Devsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
6.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
7.AAI@EduHr websrce.hrSAML
8.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
9.Academio DEVefos.hrOIDC
10.Academio EFOSefos.hrOIDC
11.Academio KIFkif.hrOIDC
12.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
13.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
14.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
15.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
16.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
17.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
18.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
19.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
20.AlumniMEFSTmefst.hrOIDC
21.Anketa@IDIidi.hrSAML
22.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
23.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
24.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
25.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
26.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
27.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
28.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
29.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
32.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
33.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
34.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
35.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
37.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
38.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
39.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
41.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
42.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
43.Apuri Isvuuniri.hrSAML
44.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
45.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
46.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
47.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
48.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
49.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
50.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
51.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
52.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
53.Baltazarirb.hrSAML
54.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
55.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
56.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
57.Baza projekataagr.hrCAS
58.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
59.Broj studenatasrce.hrSAML
60.CAP AAIsrce.hrSAML
61.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
62.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
63.CARNET aerocarnet.hrSAML
64.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
65.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
66.CARNet Libarcarnet.hrSAML
67.CARNet LMScarnet.hrSAML
68.CARNet Loomencarnet.hrSAML
69.CARNet Loomen v2carnet.hrSAML
70.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - loomen1carnet.hrSAML
71.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
72.CARNet Razvojni MOOCcarnet.hrSAML
73.CARNet Remailercarnet.hrSAML
74.CARNet RTcarnet.hrSAML
75.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
76.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
77.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
78.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
79.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
80.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
81.Chat servis za IRBirb.hrSAML
82.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
83.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
84.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
85.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
86.CRM sustavcarnet.hrFWS
87.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
88.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
89.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
90.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
91.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
92.CroRIS Portalsrce.hrSAML
93.CroRIS Projektisrce.hrSAML
94.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
98.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
99.CROSBIirb.hrSAML
100.CROSBI Adminirb.hrSAML
101.CROSBI Frontirb.hrSAML
102.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
103.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
104.CUC webcarnet.hrSAML
105.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
106.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
107.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
108.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
109.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole ARCAvisokaskolaarca.hrSAML
110.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvisokaskolaarca.hrSAML
111.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
112.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
120.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegiftrr.hrSAML
121.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
122.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
123.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
124.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
125.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
126.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
127.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
128.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
129.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
130.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
131.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
132.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
133.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
134.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
135.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
136.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
137.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
138.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
139.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
140.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
141.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
142.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
143.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
144.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
145.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
146.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
147.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
148.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
149.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
256.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
257.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
258.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
259.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
260.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
261.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
262.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
263.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
264.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
265.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
266.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
267.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
268.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
269.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
270.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
271.DEMLASgeof.hrSAML
272.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
273.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
274.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
275.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML, OIDC
276.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
277.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
278.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
279.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
280.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
281.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
282.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
283.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
284.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
285.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
286.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
287.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
288.e-Maticecarnet.hrFWS
289.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
290.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
291.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
292.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
293.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
294.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
295.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
296.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
297.e-učenje VuKavuka.hrSAML
298.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
299.e.udzbenikSAML
300.ECTS katalogagr.hrSAML
301.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
302.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
303.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
304.eduAdresarsrce.hrSAML
305.eduAdresar adminsrce.hrSAML
306.Eduplanunist.hrSAML
307.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
308.EduplanHKSunicath.hrOIDC
309.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
310.EduPlanPFRijekauniri.hrSAML
311.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
312.Edutorijcarnet.hrSAML
313.EFRI e-referadaefri.hrSAML
314.EFRI ISVURIefri.hrSAML
315.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
316.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
317.EFZGIzborniefzg.hrSAML
318.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
319.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
320.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
321.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
322.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
323.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
324.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
325.eTURmzos.hrSAML
326.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
327.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
328.F-Ticks websrce.hrSAML
329.FER natprofer.hrSAML
330.FFRI ISVUuniri.hrSAML
331.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
332.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
333.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
334.FOI Eventsfoi.hrSAML
335.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
336.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
337.Fulir DATAirb.hrSAML
338.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
339.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
340.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
341.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
342.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
343.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
344.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
345.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
346.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
347.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
348.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
349.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
350.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
351.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
352.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
353.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
354.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
355.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
356.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
357.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
358.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
359.Gitlab serverunipu.hrSAML
360.Gitlab server 2unipu.hrOIDC
361.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
362.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
363.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
364.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
365.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
366.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
367.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
368.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
369.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
370.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
371.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
372.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
373.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
374.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
375.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
376.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
377.Hrčak - administratorska sučelja - ASunizg.hrSAML
378.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
379.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
380.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
381.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
382.Hrčak administratorsko sučeljeunizg.hrSAML
383.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
384.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
385.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
386.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
387.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
388.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
389.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
390.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
391.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
392.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
393.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
394.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
395.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
396.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
397.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
398.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
399.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
400.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
401.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
402.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
403.Interni web Srcasrce.hrSAML
404.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
405.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
406.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
407.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
408.IRB rezervacijeirb.hrSAML
409.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML, OIDC
410.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
411.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
412.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
413.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
414.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
415.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
416.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
417.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
418.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
419.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
420.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
421.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
422.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
423.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
424.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
425.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
426.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
427.JupyterLab devel servisisrce.hrSAML, OIDC
428.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
429.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
430.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
431.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
432.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
433.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
434.Kolegiosrce.hrSAML
435.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
436.Konto webunist.hrSAML
437.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
438.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
439.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
440.Learn@FOIfoi.hrCAS
441.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
442.Lex pravospravos.hrSAML
443.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
444.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
445.LimeSurvey2srce.hrSAML
446.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
447.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
448.Loomen integracijecarnet.hrSAML
449.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
450.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
451.mCARNetcarnet.hrSAML
452.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
453.Meduzacarnet.hrSAML
454.MefZgPhDmef.hrSAML
455.MefZgSenmef.hrSAML
456.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
457.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
458.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
459.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
465.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
470.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijecipravri.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
552.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
553.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
554.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
555.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
556.MojAAI razvojsrce.hrSAML
557.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
558.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
559.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
560.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
561.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
562.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
563.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
564.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
565.moodle_testunipu.hrSAML
566.Mreža e-školecarnet.hrSAML
567.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrCAS
568.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
569.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
570.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
571.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
572.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
573.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
574.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
575.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
576.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
577.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
578.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
579.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
580.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
581.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
582.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
583.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
584.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
585.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
586.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
587.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
588.NISpVUcarnet.hrFWS
589.NSZ.hrnsz.hrSAML
590.NSZVO Izborinsz.hrSAML
591.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
592.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
593.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
594.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
595.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
596.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
597.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
598.PAR Moodlepar.hrSAML
599.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
600.Pfri Isvuuniri.hrSAML
601.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
602.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
603.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
604.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
605.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
606.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
607.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
608.Praksa - AGRagr.hrCAS
609.Praksa - EFRIefri.hrSAML, CAS
610.Praksa - EFSTefst.hrSAML
611.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
612.Praksa - GRFgrf.hrCAS
613.Praksa - PBFpbf.hrSAML
614.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
615.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
616.Praksa - TTFfoi.hrCAS
617.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
618.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
619.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
620.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
621.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
622.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
623.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
624.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
625.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
626.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
627.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
628.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
629.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
630.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
631.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
632.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
633.Prometna učilicacarnet.hrSAML
634.PROPYXpro-mil.hrSAML
635.Proxy - bazepravo.hrSAML
636.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
637.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
638.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
639.Registar resursasrce.hrSAML
640.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
641.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
642.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
643.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
644.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
645.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
646.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
647.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
648.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
649.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
650.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
651.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
652.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
653.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
654.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
655.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
656.Riznicacarnet.hrSAML
657.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
658.Scriptrunnercarnet.hrSAML
659.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
660.Sketchpadcarnet.hrSAML
661.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
662.SPEEDirb.hrSAML
663.Spot.oneSAML
664.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
665.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
666.Srce osTicketsrce.hrCAS
667.SRCE RAsrce.hrSAML
668.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
669.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
670.SSP stres testsrce.hrSAML
671.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
672.STEM genijalciunisb.hrSAML
673.STEM stipendijemzos.hrSAML
674.Stemi LabOIDC
675.Stručna praksafpz.hrCAS
676.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
677.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
678.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
679.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
680.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
681.sup-sandboxsrce.hrSAML
682.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
683.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML
684.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrOIDC
685.Sustav OsTicket - testsrce.hrOIDC
686.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
687.Sustav Puhsrce.hrSAML
688.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
689.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
690.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
691.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
692.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
693.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
694.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
695.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
696.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
697.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
698.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
699.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
700.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
701.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
702.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
703.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
704.sys.backupcarnet.hrSAML
705.sys.dnscarnet.hrSAML
706.sys.monitorcarnet.hrSAML
707.sys.portalcarnet.hrSAML
708.Šah uz školusahklube4.hrSAML
709.Šestarirb.hrSAML
710.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
711.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
712.Tempus OPUSunizg.hrSAML
713.UFRI ISVUuniri.hrSAML
714.Ugovoristucsb.hrSAML
715.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
716.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
717.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
718.voopIXcarnet.hrSAML
719.VPN - bazepravo.hrSAML
720.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
721.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
722.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
723.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
724.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
725.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
726.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
727.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
728.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
729.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
730.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
731.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
732.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
733.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
734.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
735.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
736.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
737.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
738.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
739.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
740.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
741.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
742.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
743.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
744.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
745.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
746.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
747.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
748.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
749.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
750.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
751.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
752.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
753.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
754.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
755.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
756.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
757.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
758.Web FKIT-afkit.hrSAML
759.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
760.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
761.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
762.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
763.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
764.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
765.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
766.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
767.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
768.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
769.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
770.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
771.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
772.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
773.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
774.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
775.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
776.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
777.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
778.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
779.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
780.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
781.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
782.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
783.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
784.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
785.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
786.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
787.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
788.Web stranice Vijeća Odjela za fiziku Osijekunios.hrSAML
789.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
790.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
791.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
792.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
793.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
794.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
795.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
796.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
797.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
798.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
799.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
800.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
801.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
802.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
803.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
804.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
805.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
806.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
807.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
808.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
809.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
810.WebArgosypmfst.hrSAML
811.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
812.WebEd Democarnet.hrSAML
813.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
814.WebMailcarnet.hrFWS
815.Wiki Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
816.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML