Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.Alfa kabinetalfa.hrSAML
16.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
17.AlumniMEFSTmefst.hrOIDC
18.Anketa@IDIidi.hrSAML
19.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
20.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
21.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
22.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
23.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
25.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
26.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
27.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
32.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
37.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
41.Apuri Isvuuniri.hrSAML
42.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
43.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
44.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
45.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
46.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
47.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
48.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
49.Baltazarirb.hrSAML
50.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
51.Baltazar 2023./2024.bak.hrSAML
52.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
53.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
54.Baza projekataagr.hrCAS
55.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
56.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
57.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
58.Broj studenatasrce.hrSAML
59.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
60.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
61.CARNET aerocarnet.hrSAML
62.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
63.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
64.CARNet Libarcarnet.hrSAML
65.CARNet Loomencarnet.hrSAML
66.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
67.CARNet Remailercarnet.hrSAML
68.CARNet RTcarnet.hrSAML
69.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
70.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
71.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
72.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
73.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
74.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
75.Chat servis za IRBirb.hrSAML
76.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
77.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
78.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
79.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
80.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
81.CRM sustavcarnet.hrFWS
82.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
83.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
84.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
85.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
86.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
87.CroRIS Portalsrce.hrSAML
88.CroRIS Projektisrce.hrSAML
89.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
90.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
91.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
92.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
93.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
94.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
98.CROSBIirb.hrSAML
99.CROSBI Adminirb.hrSAML
100.CROSBI Frontirb.hrSAML
101.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
102.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
103.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
104.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
105.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
106.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
107.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole ARCAvisokaskolaarca.hrSAML
108.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvisokaskolaarca.hrSAML
109.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
110.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
111.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
112.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
120.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
121.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
122.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
123.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
124.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
125.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
126.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
127.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
128.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
129.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
130.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
131.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
132.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
133.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
134.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
135.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
136.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
137.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
138.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
139.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
140.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
141.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
142.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
143.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
144.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
145.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
146.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
147.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
148.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
149.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
150.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
159.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
269.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
270.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
271.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
272.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
273.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
274.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
275.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
276.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
277.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
278.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
279.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
280.DEMLASgeof.hrSAML
281.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
282.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
283.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
284.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
285.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
286.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
287.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
288.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
289.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
290.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
291.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
292.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
293.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
294.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
295.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
296.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
297.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
298.e-Maticecarnet.hrFWS
299.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
300.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
301.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
302.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
303.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
304.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
305.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
306.e-učenje VuKavuka.hrSAML
307.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
308.e.udzbenikSAML
309.ECTS katalogagr.hrSAML
310.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
311.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
312.eduAdresarsrce.hrSAML
313.eduAdresar adminsrce.hrSAML
314.Eduplanunist.hrSAML
315.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
316.EduplanHKSunicath.hrOIDC
317.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
318.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
319.Edutorijcarnet.hrSAML
320.EFRI e-referadaefri.hrSAML
321.EFRI ISVURIefri.hrSAML
322.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
323.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
324.EFZGIzborniefzg.hrSAML
325.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
326.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
327.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
328.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
329.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
330.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
331.eTURmzos.hrSAML
332.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
333.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
334.F-Ticks websrce.hrSAML
335.FEPA-clientfer.hrOIDC
336.FER natprofer.hrSAML
337.FFRI ISVUuniri.hrSAML
338.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
339.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
340.FOI BBBfoi.hrOIDC
341.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
342.FOI Eventsfoi.hrSAML
343.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
344.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
345.Fulir DATAirb.hrSAML
346.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
347.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
348.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
349.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
350.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
351.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
352.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
353.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
354.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
355.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
356.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
357.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
358.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
359.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
360.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
361.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
362.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
363.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
364.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
365.Galaxy develsrce.hrOIDC
366.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
367.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
368.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
369.GFOS vijećegfos.hrSAML
370.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
371.Gitlab serverunipu.hrSAML
372.Gitlab server 2unipu.hrSAML
373.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
374.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
375.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
376.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
377.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
378.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
379.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
380.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
381.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
382.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
383.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
384.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
385.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
386.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
387.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
388.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
389.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
390.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
391.Hrčak - administratorska sučelja - ASunizg.hrSAML
392.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
393.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
394.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
395.Hrčak administratorsko sučeljeunizg.hrSAML
396.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
397.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
398.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
399.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
400.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
401.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
402.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
403.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
404.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
405.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
406.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
407.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
408.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
409.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
410.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
411.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
412.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
413.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
414.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
415.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
416.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
417.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
418.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
419.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
420.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
421.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
422.IRB rezervacijeirb.hrSAML
423.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML, OIDC
424.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
425.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
426.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
427.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
428.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
429.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
430.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
431.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
432.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
433.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
434.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
435.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
436.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
437.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
438.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
439.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
440.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
441.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
442.JupyterLab devel servisisrce.hrOIDC
443.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
444.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
445.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
446.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
447.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
448.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
449.Kolegiokolegio.hrSAML
450.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
451.Konto webunist.hrSAML
452.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
453.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
454.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
455.Learn@FOIfoi.hrCAS
456.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
457.Lex pravospravos.hrSAML
458.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
459.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
460.LimeSurvey2srce.hrSAML
461.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
462.Loomen integracijecarnet.hrSAML
463.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
464.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
465.mCARNetcarnet.hrSAML
466.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
467.Meduzacarnet.hrSAML
468.MefZgPhDmef.hrSAML
469.MefZgSenmef.hrSAML
470.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
471.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
472.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
478.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
483.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
565.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
566.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
567.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
568.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
569.MojAAI razvojsrce.hrSAML
570.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
571.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
572.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
573.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
574.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
575.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
576.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
577.moodle_testunipu.hrSAML
578.Mreža e-školecarnet.hrSAML
579.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
580.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
581.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
582.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
583.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
584.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
585.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
586.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
587.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
588.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
589.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
590.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
591.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
592.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
593.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
594.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
595.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
596.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
597.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
598.NISpVUcarnet.hrFWS
599.NSZ.hrnsz.hrSAML
600.NSZVO Izborinsz.hrSAML
601.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
602.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
603.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
604.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
605.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
606.Online prijaveOIDC
607.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
608.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
609.PAR Moodlepar.hrSAML
610.Pfri Isvuuniri.hrSAML
611.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
612.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
613.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
614.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
615.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
616.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
617.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
618.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
619.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
620.Praksa - AGRagr.hrCAS
621.Praksa - EFRIefri.hrSAML, CAS
622.Praksa - EFSTefst.hrSAML
623.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
624.Praksa - GRFgrf.hrCAS
625.Praksa - PBFpbf.hrSAML
626.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
627.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
628.Praksa - TTFfoi.hrCAS
629.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
630.Praksa FFZGffzg.hrCAS
631.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
632.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
633.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
634.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
635.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
636.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
637.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
638.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
639.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
640.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
641.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
642.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
643.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
644.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
645.Prometna učilicacarnet.hrSAML
646.PROPYXpro-mil.hrSAML
647.Proxy - bazepravo.hrSAML
648.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
649.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
650.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
651.Registar resursasrce.hrSAML
652.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
653.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
654.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
655.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
656.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
657.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
658.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
659.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
660.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
661.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
662.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
663.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
664.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
665.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
666.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
667.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
668.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
669.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
670.Scriptrunnercarnet.hrSAML
671.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
672.Sketchpadcarnet.hrSAML
673.SPEEDirb.hrSAML
674.Spot.oneSAML
675.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
676.Srce osTicketsrce.hrCAS
677.SRCE RAsrce.hrSAML
678.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
679.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
680.SSP stres testsrce.hrSAML
681.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
682.STEM stipendijemzos.hrSAML
683.Stemi LabOIDC
684.Stručna praksafpz.hrCAS
685.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
686.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
687.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
688.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
689.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
690.sup-sandboxsrce.hrSAML
691.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
692.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
693.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
694.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
695.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML, OIDC
696.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
697.Sustav Puhsrce.hrSAML
698.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
699.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
700.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
701.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
702.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
703.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
704.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
705.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
706.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
707.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
708.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
709.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
710.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
711.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
712.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
713.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
714.sys.backupcarnet.hrSAML
715.sys.dnscarnet.hrSAML
716.sys.monitorcarnet.hrSAML
717.sys.portalcarnet.hrSAML
718.Šah uz školusahklube4.hrSAML
719.Šestarirb.hrSAML
720.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
721.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
722.Tempus OPUSunizg.hrSAML
723.UFRI ISVUuniri.hrSAML
724.Ugovoristucsb.hrSAML
725.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
726.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
727.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
728.voopIXcarnet.hrSAML
729.VPN - bazepravo.hrSAML
730.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
731.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
732.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
733.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
734.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
735.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
736.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
737.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
738.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
739.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
740.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
741.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
742.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
743.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
744.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
745.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
746.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
747.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
748.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
749.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
750.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
751.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
752.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
753.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
754.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
755.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
756.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
757.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
758.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
759.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
760.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
761.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
762.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
763.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
764.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
765.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
766.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
767.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
768.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
769.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
770.Web FKIT-afkit.hrSAML
771.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
772.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
773.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
774.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
775.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
776.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
777.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
778.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
779.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
780.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
781.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
782.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
783.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
784.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
785.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
786.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
787.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
788.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
789.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
790.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
791.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
792.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
793.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
794.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
795.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
796.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
797.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
798.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
799.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
800.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
801.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
802.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
803.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
804.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
805.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
806.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
807.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
808.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
809.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
810.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
811.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
812.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
813.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
814.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
815.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
816.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
817.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
818.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
819.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
820.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
821.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
822.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
823.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
824.Web-aplikacija za prijavu HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
825.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
826.WebArgosypmf.hrSAML
827.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
828.WebMailcarnet.hrFWS
829.Wiki Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
830.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
831.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML