Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr 

Certificiranje usluga za 2023. godinu provodili smo u vremenu od 8. svibnja do 5. lipnja 2023. godine.

Postupkom provjere usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr s normama sustava AAI@EduHr obuhvaćene su sve usluge koje su u Registru resursa navedene kao produkcijske usluge.

U prvoj fazi certificiranja provela se početna provjera usklađenosti usluga sa normama sustava AAI@EduHr koja je trajala do 22. svibnja. Administratori onih usluga kod kojih su tijekom početne provjere uočene nepravilnosti bili su o tome obaviješteni putem e-mail adrese nakon 22. svibnja.

Novost u certificiranju je web aplikacija za certificiranje usluga, namijenjena administratorima produkcijskih usluga u sustavu AAI@EduHr, a omogućava izravan uvid u rezultat provjere svake pojedine usluge. Web aplikacija dostupna je kroz Registar resursa ili izravno na web adresi: https://registar.aaiedu.hr/certificiranjesp

Certificiranje usluga provodi se:

  • automatizirano, uporabom odgovarajuće opreme i programskih alata
  • pojedinačnim, neposrednim uvidom u način rada usluge
  • uvidom  u  službenu  dokumentaciju  sustava  AAI@EduHr  i  sadržaj  Registra  resursa.

U postupku certificiranja usluga može postići:

  • prolaznu razinu usklađenosti
  • nedovoljnu usklađenost.

Usluga ima prolaznu razinu usklađenosti ukoliko pri provjeri zadovolji sve obavezne norme certificiranja. Usluga ima nedovoljnu uklađenost ukoliko ne zadovolji sve obavezne norme certificiranja. Konačni rezultat certificiranja je razina usklađenosti koju usluga postigne.

Ukoliko usluga ima više autentikacijskih modula, provjerava se svaki od njih. Ako neki od autentikacijskih modula ne postigne prolaznu razinu usklađenosti (nedovoljna usklađenost), smatra se da usluga nije usklađena s normama sustava AAI@EduHr.

Za svaki autentikacijski modul utvrđene su 3 razine usklađenosti:

  • razina 1: dovoljna usklađenost (zadovoljene su sve obavezne norme)
  • razina 2: dobra usklađenost (zadovoljene su sve obavezne norme i barem 50% preporučenih normi)
  • razina 3: izvrsna usklađenost (zadovoljene su sve obavezne i preporučene norme).

Ako autentikacijski modul ne ispuni sve obavezne norme definirane kao "Posebne norme za autentikacijske module", smatrat će se da je autentikacijski modul nedovoljno usklađen.

Osnovnu dokumentaciju o sustavu provjere usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova i davatelja usluga s normama AAI@EduHr možete pročitati u dokumentu Sustav certificiranja matičnih ustanova i davatelja usluga u sustavu AAI@EduHr (PDF, 218 KB).

Posebna pravila certificiranja  i popis normi za 2023. javno su objavljena u dokumentu Posebna pravila za certificiranje usluga za 2023. godinu (PDF, 254 KB)

Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2023. vidljivi su na web-stranici https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/certificiranje-usluga/certificiranje gdje je ujedno vidljivo i detaljno izvješće o stanju provjere za pojedinu uslugu.

 

Certificiranje usluga za 2021.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019. godinu provedeno je u razdoblju od 4. listopada do 30. studenoga 2021. Pravila vezana uz ovaj postupak definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2021.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2021. godinu dostupni su na mrežnoj stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2021.

 

Certificiranje usluga za 2019.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019. godinu provedeno je u razdoblju od 3. lipnja do 15. listopada 2019. Pravila vezana uz ovaj postupak definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019. godinu dostupni su na mrežnoj stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019.

 

Certificiranje usluga za 2017.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017. godinu provedeno je u razdoblju od 11. prosinca 2017. do 11. veljače 2018. Pravila vezana uz certificiranje usluga za 2017. godinu definira su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017. godinu.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017. godinu dostupni su na mrežnoj stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017.

 

Certificiranje usluga za 2016.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016. godinu provedeno je u razdoblju od 1. prosinca 2016. do 31. siječnja 2017. Pravila vezana uz certificiranje usluga za 2016. godinu definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016. godinu.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016. godinu dostupni su na web stranici Službani rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016.

 

Certificiranje usluga za 2015. godinu

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015. godinu provedeno je u razdoblju od 17. prosinca 2015. do 15. veljače 2016. godine. Pravila vezana uz certificiranje usluga za 2015. godinu definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015. godinu.

Konačni  rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015. godinu dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015.
 

Certificiranje usluga za 2014. godinu

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2014. provedeno je u vremenu od 15. prosinca 2014. godine do 31. siječnja 2015. Posebna pravila vezana uz certificiranje usluga za 2014. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2014.
 

Certificiranje usluga za 2013. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 2. do 31. prosinca 2013. godine. Dopunsko certificiranje za usluge koje nisu ispunile uvjete u osnovnom roku provedeno je u vremenu od 1. do 31. siječnja 2014. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje usluga za 2013. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati dostupni su na web stranici  Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2013.
 

Certificiranje usluga za 2012. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. studenog do 31. prosinca 2012. godine. Dopunsko certificiranje za usluge koje nisu ispunile uvjete u osnovnom roku provedeno je u vremenu od 1. do 31. siječnja 2013. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje usluga za 2012. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@Eduhr za 2012.