Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Kako koristiti certifikat u radu RADIUS poslužitelja?

RADIUS poslužitelji obrađuju zahtjeve koji dolaze putem RADIUS protokola, te u svom radu mogu upotrebljavati certifikate.

Certifikati se koriste u slučaju korištenja 802.1x/EAP autentikacijskih procedura EAP-TLS i EAP-TTLS, te sa stanovišta RADIUS poslužitelja služe kako bi se na siguran način zatvorio/kriptirao tunel kojim se prenose autentikacijski parametri.

EAP-TLS

EAP-TLS u svom radu koristi isključivo certifikate i smatra se jednim od najsigurnijih autentikacijskih protokola.

Certifikati se koriste kako bi se prvo provjerio sam RADIUS poslužitelj od strane klijenta pri uspostavi kriptiranog tunela između klijenta i RADIUS poslužitelj. Nakon ove provjere slijedi autentikacijska procedura u kojoj se korisnik putem svog klijenta predstavlja svojim certifikatom (PKI), a RADIUS poslužitelj obavlja autentikaciju istoga. Uobičajeno je da se korisnički certifikat nalazi na prenosivom mediju kao što su SMART kartice ili sigurne USB memorije.

EAP-TTLS

EAP-TTLS u svom radu koristi certifikat za uspostavu sigurnog i provjerenoga tunela između klijenta RADIUS poslužitelja koji će provjeriti autentikacijske elemente, slično EAP-TLS proceduri.

Za razliku od EAP-TLS, autentikacijski parametri mogu biti jako različiti (PAP, PEAP, MSCHAP, MSCHAP2, GTC, ...) što je glavna prednost pred EAP-TLS procedurom. Ovo omogućuje da se autentikacijski parametri provjere putem različitih baza podataka, čime se postiže veća fleksibilnost sa stajališta korisnika i same administracije.

Kriptiranje tunela certifikatom obavezan je element autentikacije unutar sustava eduroam, a više o autentikacijskim mehanizmima u tom sustavu moguće je pročitati u članku Autentikacijski mehanizmi u eduroamu.

Potrebne informacije u radu s certifikatima

Pri radu s certifikatima koriste se sljedeći pojmovi:

 • privatni ključ - privatni (tajni) ključ kojim je potpisan zahtjev za certifikatom;
   
 • zahtjev za certifikatom - tekstualna datoteka u kojoj su navedeni potrebni podaci koji će se naći u samom certifikatu, te je ista potpisana privatnim ključem koji će se koristiti u radu s certifikatom;
   
 • certifikat - datoteka u kojoj se nalazi certifikat nastao uporabom datoteke zahtjeva za certifikatom i potpisan odgovarajućim vršnim (root CA) certifikatom. Ova datoteka se koristi u radu uz korištenje privatnog ključa;
   
 • vršni certifikat (root CA) - javni certifikat vjerodostojnog izdavatelja certifikata (CA) kojim je potpisan certifikat;
   
 • povezni certifikati - datoteka poveznih certifikata s vršnim certifikatom; opisuju nad certifikate (koristi se u strukturiranim certifikatima;

Da bi mogli uspješno implementirati certifikate u rad RADIUS poslužitelja potrebne su nam sljedeće komponente, tj. datoteke:

 • privatni ključ
   
 • certifikat
   
 • vršni certifikat (pri radu s EAP-TLS)

Sve navedene datoteke moraju biti odgovarajućeg formata zapisa (uobičajeno se koristi PEM). Više o formatima zapisa certifikata može se pronaći na linku X.509 Certificate_filename_extensions.

Načini dobivanja certifikata

Pri primjeni samopotpisanih certifikata nužno je da vršni CA certifikat bude slobodno dostupan korisnicima kako bi ga mogli prenijeti u svoje klijente.

Postupak izrade samoptpisanog certifikata moguće je pronaći na linku.

Postupak dobivanja certifikata od ovlaštenog izdavatelja može se razlikovati od izdavatelja do izdavatelja, no u osnovi se svodi na:

 1. stvaranje privatnog ključa;
   
 2. stvaranje zahtjeva za certifikatom;
   
 3. podnošenje zahtjeva za certifikatom;
   
 4. dobivanje certifikata pod pred definiranim uvjetima;
   
 5. postavljanje certifikata;

 

Implementacija certifikata u FreeRADIUS poslužitelj

Po dobivanju certifikata potrebno je ažurirati eap područje unutar konfiguracijske datoteke (uobičajeno se to područje nalazi u zasebnoj datoteci eap.conf). S obzirom da je proces uspostave tunela, kako je objašnjeno na početku, jednak za EAP-TLS i EAP-TTLS, dodavanje certifikata se obavlja samo u podpodručju tls.

Prvo je potrebno provjeriti sljedeće postavke:

certdir = ${confdir}/certs
cadir = ${confdir}/certs

Te nam postavke govore u kojem direktoriju FreeRADIUS poslužitelj očekuje potrebne datoteke s certifikatima. Kako bi osigurali ispravan rad s certifikatima, u te direktorije treba postaviti certifikate kako bi bili dostupni pri pokretanju poslužitelja.

Potom je potrebno podesiti slijedeće postavke:

private_key_password = TyfKNYA5Lz
private_key_file = ${certdir}/key-srv.pem
certificate_file = ${certdir}/cert-srv.pem

Nakon promjene konfiguracije potrebno je restartati FreeRADIUS poslužitelj.

U slučaju instalacije FreeRADIUS poslužitelja nekim od paketnih sustava, uobičajeno je da se automatski generira samopotpisani certifikat te se isti automatski upisuje u samu konfiguraciju. Kod tako generiranog certifikata u direktoriju /etc/freeradius/certs nalazi se root CA certifikat (datoteka naziva root.der) koji mora biti slobodno dostupan korisnicima.

Provjera certifikata RADIUS poslužitelja na strani klijenta

Kako bi se spriječila mogućnost zlouporabe sustava metodom MITM napada, poželjno je da klijent provjerava certifikat RADIUS poslužitelja.

Provjera se obavlja na način da se provjeri izdavatelj certifikata s root CA certifikatom kojeg ima klijent na svom popisu te se usporedi CN polje u certifikatu s predefiniranom vrijednošću koju je specificirao održavatelj RADIUS poslužitelja, a zapisana je u samom certifikatu RADIUS poslužitelja.

Ove provjere se definiraju na klijentima u području za certifikate i razlikuju se od klijenta do klijenta.