Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Kako zamijeniti metapodatke SSO servisa u SimpleSAMLphp?

Ako vaša usluga koristi SimpleSAMLphp za komunikaciju SAML protokolom sa SSO servisom sustava AAI@EduHr, metapodatke SSO servisa u obliku prilagođenom za SimpleSAMLphp možete postaviti na jedan od sljedećih načina:

 1. Ako imate instaliran paket simplesamlphp-aai, on u sebi uvijek sadrži ažurne metapodatke i sve što trebate učiniti je ažurirati ga na najnoviju dostupnu inačicu naredbama:

  apt-get update
  apt-get install simplesamlphp-aai

 2. Ako koristite .tar.gz preuzet s našeg weba preuzmite ažurnu .tar.gz datoteku (uputnica je u uputi  Kako implementirati autentikaciju putem sustava AAI@EduHr u PHP aplikacijama) te:

  • Ili je raspakirajte i datoteku metadata/saml20-idp-remote.php primjenite na svojoj instalaciji SimpleSAMLphp
  • Ili njome u potpunosti zamijenite svoju instalaciju SimpleSAMLphp prema uputama.
 3. Metapodatke u obliku prilagođenom za konfiguraciju SimpleSAMLphp možete i izgenerirati u svojoj instalaciji SimpleSAMLphp koristeći module cron i metarefresh prema uputi. Pri tom ako ne želite podesiti automatsko periodičko osvježavanje metapodataka, ne trebate dodavati zapis u cron (zadnji korak uputa), nego je dovoljno pokrenuti osvježavanje metapodatka jednom izvršavanjem naredbe:

  curl "http(s)://fqdn_naziv_posluzitelja/simplesaml/module.php/cron/cron.php?key=tajni-random-string&tag=hourly"