Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Izvještajni sustav Srca


Opis resursa:

  • Izvještajni sustav Srca za ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://webdev.dashboard.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.srce.unizg.hr/politika-privatnosti

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePersonalizacija aplikacije
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
mailKomunikacija aplikacije s korisnikom
snPersonalizacija aplikacije

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marija Tomić; E-mail: marija.tomic@srce.hrNatrag na popis