Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.AGR Nastavaagr.hrCAS
16.Alfa kabinetalfa.hrSAML
17.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
18.Anketa@IDIidi.hrSAML
19.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
20.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
21.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
22.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
23.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
25.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
26.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
27.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
32.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
37.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
41.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
42.Apuri Isvuuniri.hrSAML
43.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
44.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
45.Aspira SEPIaspira.hrCAS
46.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
47.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
48.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
49.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
50.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
51.Baltazarirb.hrSAML
52.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
53.Baltazar 2023./2024.bak.hrSAML
54.Baltazar 2023./2024. testbak.hrSAML
55.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
56.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
57.Baza projekataagr.hrCAS
58.Baza projekatapharma.hrCAS
59.Baza projekatafsb.hrCAS
60.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
61.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
62.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
63.Broj studenatasrce.hrSAML
64.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
65.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
66.CARNET aerocarnet.hrSAML
67.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
68.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
69.CARNet Libarcarnet.hrSAML
70.CARNet Loomencarnet.hrSAML
71.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
72.CARNet Remailercarnet.hrSAML
73.CARNet RTcarnet.hrSAML
74.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
75.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
76.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
77.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
78.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
79.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
80.Chat servis za IRBirb.hrSAML
81.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
82.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
83.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
84.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
85.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
86.CRM sustavcarnet.hrFWS
87.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
88.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
89.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
90.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
91.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
92.CroRIS Portalsrce.hrSAML
93.CroRIS Projektisrce.hrSAML
94.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
98.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
99.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
100.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
101.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
102.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
103.CROSBIirb.hrSAML
104.CROSBI Adminirb.hrSAML
105.CROSBI Frontirb.hrSAML
106.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
107.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
108.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
110.Dabar - AMZrepsrce.hrSAML
111.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
112.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
113.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta ARCAvelarca.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za hrvatski jezikihjj.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
120.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
121.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
122.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
123.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
124.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
125.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
126.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
127.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
128.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
129.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
130.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
131.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
132.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
133.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
134.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
135.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
136.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
137.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
138.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
139.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
140.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
141.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
142.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
143.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
144.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
145.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
146.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
147.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
148.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
149.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
150.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
151.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
152.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
153.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
154.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
155.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
156.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
165.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Evanđeoskog teološkog veleučilištaevtos.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
199.Dabar - repozitorij Instituta za istraživanje migracijaimin.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Veleučilišta suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE-a)vsite.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
269.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
270.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
271.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
272.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
273.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
274.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
275.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
276.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
277.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
278.Dabar - repozitorij.ief.hrief.hrSAML
279.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
280.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
281.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
282.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
283.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
284.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
285.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
286.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
287.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
288.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
289.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
290.DEI 2024 GitLabsrce.hrSAML
291.DEMLASgeof.hrSAML
292.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
293.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
294.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
295.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
296.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
297.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
298.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
299.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
300.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
301.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
302.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
303.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
304.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
305.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
306.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
307.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
308.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
309.e-Maticecarnet.hrFWS
310.e-platforma za učenjeOIDC
311.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
312.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
313.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
314.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
315.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
316.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
317.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
318.e-učenje VuKavuka.hrSAML
319.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
320.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove - Admin portalcarnet.hrSAML
321.e.udzbenikSAML
322.ECTS katalogagr.hrSAML
323.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
324.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
325.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
326.eduAdresarsrce.hrSAML
327.eduAdresar adminsrce.hrSAML
328.Eduplanunist.hrSAML
329.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
330.Eduplan OZSunist.hrOIDC
331.EduplanFGAGlama.hrOIDC
332.EduplanHKSunicath.hrOIDC
333.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
334.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
335.Edutorijcarnet.hrSAML
336.EFRI e-referadauniri.hrSAML
337.EFRI ISVURIuniri.hrSAML
338.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
339.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
340.EFZGIzborniefzg.hrSAML
341.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
342.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
343.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
344.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
345.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
346.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
347.eTURmzos.hrSAML
348.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
349.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
350.F-Ticks websrce.hrSAML
351.FEPA-clientfer.hrOIDC
352.FEPA-web-prodfer.hrOIDC
353.FER natprofer.hrSAML
354.FFRI ISVUuniri.hrSAML
355.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
356.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
357.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
358.FOI BBBfoi.hrOIDC
359.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
360.FOI Eventsfoi.hrSAML
361.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
362.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
363.Fulir DATAirb.hrSAML
364.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
365.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
366.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
367.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
368.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
369.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
370.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
371.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
372.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
373.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
374.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
375.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
376.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
377.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
378.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
379.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
380.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
381.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
382.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
383.Galaxysrce.hrOIDC
384.Galaxy develsrce.hrOIDC
385.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
386.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
387.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
388.GFOS vijećegfos.hrSAML
389.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
390.Gitlab serverunipu.hrSAML
391.Gitlab server 2unipu.hrSAML
392.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
393.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
394.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
395.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
396.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
397.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
398.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
399.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
400.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
401.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
402.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
403.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
404.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
405.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
406.Grafanasrce.hrOIDC
407.GTS sustavasoo.hrSAML
408.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
409.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
410.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
411.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
412.Hrčak - administratorska sučelja - ASsrce.hrSAML
413.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
414.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
415.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
416.Hrčak administratorsko sučeljesrce.hrSAML
417.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
418.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
419.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
420.Infoart MASTERERPefzg.hrSAML
421.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
422.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
423.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
424.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
425.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
426.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
427.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
428.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
429.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
430.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
431.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
432.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
433.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
434.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
435.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
436.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
437.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
438.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
439.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
440.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
441.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
442.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
443.IRB rezervacijeirb.hrSAML
444.ISeVO Portal (visokoobrazovanje.hr)srce.hrSAML
445.ISSP portalsrce.hrSAML, OIDC
446.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
447.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
448.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
449.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
450.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
451.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
452.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
453.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
454.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
455.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
456.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
457.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
458.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
459.Izvještajni sustav Srcasrce.hrSAML
460.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
461.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
462.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
463.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
464.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
465.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
466.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
467.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
468.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
469.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
470.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
471.Kolegiokolegio.hrSAML
472.Kolegio.orgkolegio.hrSAML
473.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
474.Konto webunist.hrSAML
475.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
476.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
477.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
478.Learn@FOIfoi.hrCAS
479.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
480.Lex pravospravos.hrSAML
481.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
482.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
483.LimeSurvey2srce.hrSAML
484.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
485.Loomen integracijecarnet.hrSAML
486.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
487.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
488.mCARNetcarnet.hrSAML
489.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
490.Meduzacarnet.hrSAML
491.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
492.MefZgPhDmef.hrSAML
493.MefZgSenmef.hrSAML
494.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
495.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
496.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
502.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
508.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
571.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
572.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
573.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
574.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
575.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
576.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
577.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
578.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
579.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
580.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
581.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
582.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
583.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
584.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
585.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
586.Microsoft Office 365 za korisnike Tera Tehnopolistera.hrSAML
587.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
588.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
589.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
590.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
591.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
592.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
593.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
594.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
595.MojAAI razvojsrce.hrSAML
596.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
597.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
598.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
599.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
600.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
601.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
602.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
603.moodle_testunipu.hrSAML
604.Mreža e-školecarnet.hrSAML
605.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
606.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
607.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
608.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
609.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
610.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
611.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
612.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
613.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
614.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
615.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
616.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
617.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
618.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
619.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
620.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
621.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
622.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
623.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
624.NISpVUcarnet.hrFWS
625.NSZ.hrnsz.hrSAML
626.NSZVO Izborinsz.hrSAML
627.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
628.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
629.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
630.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
631.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
632.Online prijaveOIDC
633.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
634.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
635.PAR Moodlepar.hrSAML
636.Pfri Isvuuniri.hrSAML
637.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
638.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
639.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
640.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
641.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
642.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
643.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
644.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
645.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
646.Praksa - AGRagr.hrCAS
647.Praksa - EFRIuniri.hrSAML, CAS
648.Praksa - EFSTefst.hrSAML
649.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
650.Praksa - GRFgrf.hrCAS
651.Praksa - PBFpbf.hrSAML
652.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
653.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
654.Praksa - TTFfoi.hrCAS
655.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
656.Praksa FFZGffzg.hrCAS
657.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
658.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
659.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
660.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
661.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
662.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
663.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
664.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
665.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
666.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
667.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
668.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
669.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
670.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
671.Prometna učilicacarnet.hrSAML
672.PROPYXpro-mil.hrSAML
673.Proxy - bazepravo.hrSAML
674.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
675.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
676.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
677.Registar resursasrce.hrSAML
678.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
679.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
680.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
681.Repozitorij dokumenata mikrokvalifikacijealgebra.hrSAML, OIDC
682.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
683.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
684.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
685.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
686.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
687.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
688.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
689.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
690.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
691.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
692.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
693.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
694.Riteh indeks - razvojno okruženjeuniri.hrSAML
695.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
696.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
697.Scriptrunnercarnet.hrSAML
698.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
699.Sketchpadcarnet.hrSAML
700.SPEEDirb.hrSAML
701.Spot.oneSAML
702.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
703.Srce osTicketsrce.hrCAS
704.SRCE RAsrce.hrSAML
705.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
706.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
707.SSP stres testsrce.hrSAML
708.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
709.STATUSweb MEDRI - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
710.STEM stipendijemzos.hrSAML
711.Stemi LabOIDC
712.Stručna praksafpz.hrCAS
713.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
714.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
715.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
716.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
717.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
718.sup-sandboxsrce.hrSAML
719.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
720.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
721.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
722.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
723.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML
724.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
725.Sustav Puhsrce.hrSAML
726.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
727.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
728.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
729.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakauniri.hrSAML
730.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
731.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
732.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
733.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
734.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
735.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
736.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
737.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
738.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
739.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
740.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
741.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
742.sys.backupcarnet.hrSAML
743.sys.dnscarnet.hrSAML
744.sys.monitorcarnet.hrSAML
745.sys.portalcarnet.hrSAML
746.Šah uz školusahklube4.hrSAML
747.Šestarirb.hrSAML
748.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
749.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
750.Tempus OPUSunizg.hrSAML
751.UFRI ISVUuniri.hrSAML
752.Ugovoristucsb.hrSAML
753.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
754.UNIRI Evidencija Radnog Vremenauniri.hrSAML
755.Unisport sustavunisport.hrSAML
756.Vidra javni testsrce.hrSAML
757.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
758.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
759.voopIXcarnet.hrSAML
760.VPN - bazepravo.hrSAML
761.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
762.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
763.Web Agencije za znanost i visoko obrazovanjeazvo.hrSAML
764.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
765.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
766.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
767.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
768.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
769.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
770.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
771.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
772.Web aplikacija za e-sjedniceuniri.hrOIDC
773.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
774.Web aplikacija za e-sjedniceunicath.hrOIDC
775.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
776.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
777.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
778.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
779.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
780.Web aplikacija za izdavanje ugovora o povremenom raduskole.hrSAML
781.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
782.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
783.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
784.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
785.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
786.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
787.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
788.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
789.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
790.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
791.Web aplikacija za studentescka.hrSAML
792.Web aplikacija za studentske poslove - FSB Zagrebfsb.hrOIDC
793.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
794.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
795.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
796.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
797.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
798.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
799.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
800.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
801.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
802.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
803.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
804.Web Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrOIDC
805.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
806.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
807.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
808.Web FKIT-afkit.hrSAML
809.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
810.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
811.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
812.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
813.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
814.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
815.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
816.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
817.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
818.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
819.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
820.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
821.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
822.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
823.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
824.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
825.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniuniri.hrSAML
826.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
827.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
828.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
829.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
830.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
831.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
832.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
833.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
834.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
835.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
836.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
837.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
838.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
839.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
840.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
841.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
842.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
843.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
844.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
845.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
846.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
847.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
848.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
849.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
850.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
851.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
852.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
853.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planunicath.hrOIDC
854.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
855.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
856.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
857.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
858.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
859.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
860.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
861.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
862.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
863.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
864.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
865.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
866.WebArgosypmf.hrSAML
867.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
868.WebMailcarnet.hrFWS
869.Wiki Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
870.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
871.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML