Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EduplanFGAG


Opis resursa:

  • Sustav za upravljanje nastavom

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Lama d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eduplan.gradst.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIdentifikacija autenticiranog korisnika (ime)
hrEduPersonOIBSinkronizacija korisničkih podataka putem EduPlan aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snIdentifikacija autenticiranog korisnika (prezime)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Informatička služba; E-mail: rcentar@gradst.hrNatrag na popis