Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Baltazar - sustav učenja na daljinu (testni sustav za ak. godinu 2023./2024.)


Opis resursa:

  • Baltazar (testni sustav) - sustav učenja na daljinu kojeg koriste studenti Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Studenti sustav koriste za praćenje nastave online u obliku webinara, lekcija, kvizova te za polaganje ispita online. Studenti koji studiraju klasično također koriste sustav kao izvor dodatnih nastavnih materijala.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://baltazar2023test.bak.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameKoristi se za identifikaciju korisnika u Moodle sustavu. Kad student odradi aktivnost u Moodle sustavu (npr. preda zadaću ili online test), nastavnik mora znati ime studenta.
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDKoristi se za identifikaciju korisničkog računa u Moodle sustavu. Moodle mora znati korisničko ime korisnika kako bi ga ispravno autorizirao.
lKoristi se kako bi nastavnici znali kojem mjestu student pripada te kako bi ga mogli smjestiti u odgovarajuću grupu.
oKoristi se kako bi nastavnici vidjeli kojoj ustanovi student pripada.
snKoristi se za identifikaciju korisnika u Moodle sustavu. Kad student odradi aktivnost u Moodle sustavu (npr. preda zadaću ili online test), nastavnik mora znati prezime studenta.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Saša Lacković; E-mail: sasa.lackovic@bak.hrNatrag na popis