Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Grafana


Opis resursa:

  • Višeplatformska web-aplikacija otvorenog koda koja omogućuje analitku i interaktivnu vizualizaciju metrika dobivenih iz različitih izvora.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://grafana.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristi se kod prikaza podataka o korisniku u aplikaciji
displayNameKoristi se kod prikaza podataka o korisniku u aplikaciji
givenNameKoristi se kod prikaza podataka o korisniku u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDKoristi se kod prikaza podataka o korisniku u aplikaciji
labeledURINe koristi se u aplikaciji
mailZa prijavu, slanje automatskih obavijesti i alerta aplikacije
snKoristi se kod prikaza podataka o korisniku u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nadzor IT sustava; E-mail: sys-mon-admin@srce.hrNatrag na popis