Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aspira SEPI


Opis resursa:

  • Web aplikacija Veleučilišta Aspira koja omogućuje praćenje prisutnosti predavača i studenata na nastavi.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.aspira.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPuno Ime i prezime korisnika sustava (student ili predavač) koriste se za prikaz korisnika u aplikaciji, za izlist korisnika i za oslovljavanje korisnika u email obavijestima
givenNameIme korisnika sustava (studenta ili predavača) koristi se za prikaz korisnika u aplikaciji, za izlist korisnika i za oslovljavanje korisnika u email obavijestima
hrEduOrgOIBProvjera pripada li osoba ustanovi (u svrhu sprječavanja neovlaštenog korištenja)
hrEduPersonAffiliationProvjera statusa osobe unutar veleučilišta (radi li se o studentu, predavaču ili nekoj trećoj funkciji)
hrEduPersonOIBOIB osobe radi jednoznačne identifikacije u sustavu (oib koristimo kao id korisnika)
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator osobe (ukoliko se bude radila integracija sa drugim carnet servisima koji zahtjevaju ovaj tip oznake)
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator osobe (ukoliko se bude radila integracija sa drugim carnet servisima koji zahtjevaju ovaj tip oznake)
mailemail korisnika, služi isključivo za sistemske notifikacije (autentikacija, podsjetnik na predstojeći događaj). Email adrese korisnika se ne koriste u komercijalne svrhe.
snPrezime korisnika sustava (studenta ili predavača) koristi se za prikaz korisnika u aplikaciji, za izlist korisnika i za oslovljavanje korisnika u email obavijestima

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Denis Perić; E-mail: denis.peric@aspira.hrNatrag na popis