Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Infoart MASTERERP


Opis resursa:

  • Infoart MASTERERP omogućuje pristup ERP sustavu i svim podacima sustava

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://efzg.master.hr/studenti/registracija/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameime osobe u sustavu
hrEduPersonUniqueIDkorisnicko ime u sustavu
mailemail osobe u sustavu
snprezime osobe u sustavu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kristina Bajan; E-mail: info@infoart.hrNatrag na popis