Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za studente


Opis resursa:

  • Web aplikacija za studente, pregled i ispunjavanje web ugovora, natječaja i poslova.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Studentski centar Karlovac

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://servis.scka.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBZa vezu sa podacima iz baze
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDZa vezu sa podacima iz baze

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Luka Mareković; E-mail: luka.marekovic@scka.hrNatrag na popis