Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

ISeVO Portal (visokoobrazovanje.hr)


Opis resursa:

  • Web aplikacija Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://visokoobrazovanje.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameZa automatsko popunjavanje korisničkog profila prilikom registracije
hrEduOrgUniqueNumberZa automatsko popunjavanje korisničkog profila prilikom registracije
hrEduPersonOIBZa automatsko popunjavanje korisničkog profila prilikom registracije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa automatsko popunjavanje korisničkog profila prilikom registracije
snZa automatsko popunjavanje korisničkog profila prilikom registracije

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: ISeVO tim; E-mail: isevo-app@srce.hrNatrag na popis