Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

UNIRI Evidencija Radnog Vremena


Opis resursa:

  • Web aplikacija za praćenje radnog vremena zaposlenika UNIRI.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz na vlastitom profilu.
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonPrimaryAffiliationProvjera mogućnosti pristupa aplikaciji.
hrEduPersonUniqueIDPrijava u aplikaciju, prikaz na vlastitom profilu.
mailSlanje poveznice za reset lozinke.
oProvjera mogućnosti pristupa aplikaciji.
ouProvjera mogućnosti pristupa aplikaciji.
snPrikaz na vlastitom profilu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dino Aljević; E-mail: dino.aljevic@uniri.hrNatrag na popis