Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Kolegio.org


Opis resursa:

  • Aplikacija koja omogućuje studentima institucija koje su u sustavu eduGAIN ostvarenje popusta kod trgovca partnera.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • kolegio d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.kolegio.org/cz

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://kolegio.org/cz/podpora/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://kolegio.org/cz/podminky-pouziti/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
eduPersonAffiliationVerifikacija studentskog statusa za omogućavanje pristupa studentskim popustima trgovaca partnera.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mislav Odak; E-mail: info@kolegio.orgNatrag na popis