Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Eduplan OZS


Opis resursa:

  • Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Eduplan aplikacija

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://ozs.unist.hr/hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIdentifikacija autenticiranog korisnika (ime)
hrEduPersonOIBSinkronizacija korisničkih podataka putem EduPlan aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snIdentifikacija autenticiranog korisnika (prezime)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Jadranka Vrsalović; E-mail: jvrsalovic@ozs.unist.hrNatrag na popis