Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Edgar UI SPA production


Opis resursa:

  • Nastavnički UI za Edgar web-aplikaciju za testiranje studenata test za oidc auth

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://edgar2.fer.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://edgar.fer.hr/help

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz u aplikaciji (profilu)
displayNamePrikaz u aplikaciji (profilu)
givenNamePrikaz u aplikaciji (profilu)
hrEduPersonGenderPrikaz u aplikaciji (profilu) / dekliniranje
hrEduPersonOIBauth u Edgar bazi - povezivanje korisnika
hrEduPersonUniqueIDauth u Edgar bazi - povezivanje korisnika
jpegPhotoPrikaz u aplikaciji (profilu)
labeledURIPrikaz u aplikaciji (profilu)
mailPrikaz u aplikaciji (profilu)/slanje mailova
mobilePrikaz u aplikaciji (profilu)
snPrikaz u aplikaciji (profilu)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Igor Mekterovic; E-mail: igor.mekterovic@fer.hrNatrag na popis