Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Vidra javni test


Opis resursa:

  • Koristi se za javno testiranje aplikacije Vidra, odnosno aplikacija za provedbu studentskih natječaja tipa stipendije.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://test.vidra.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIdentifikacija osobe u sustavu, prilikom prve prijave se sprema u bazu, veže se na sve natječaje
hrEduPersonOIBIdentifikacija studenta i provjera studenta u sustavu ISSP, identifikacija administratora
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija studenta i provjera studenta u sustavu ISSP, identifikacija administratora
mailPodatak potreban za prijavu na pojedine natječaje, sprema se u bazu prilikom prve prijave
snIdentifikacija osobe u sustavu, prilikom prve prijave se sprema u bazu, veže se na sve natječaje

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Lovre Cimera; E-mail: lovre.cimera@srce.hrNatrag na popis