Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Agencije za znanost i visoko obrazovanje


Opis resursa:

  • Web i intranet Agencije za znanost i visoko obrazovanje temeljen na Wordpress CMS-u

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.azvo.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.azvo.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.azvo.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz prijavljenog korisnika u aplikaciji
hrEduPersonPersistentIDAutorizacija pristupa određenim sadržajima
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
oPrikaz matične ustanove prijavljenog korisnika u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Helpdesk AZVO; E-mail: help-desk@azvo.hrNatrag na popis