Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Glavni web Pravnog fakulteta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz imena osobe nakon prijave na web fakulteta
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDAutentifikacija korisnika
mailResetiranje zaporke i slanje maila sa weba fakulteta ...
snPrikaz prezimena osobe nakon prijave na web fakulteta

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krunoslav Fučkor; E-mail: krunoslav.fuckor@pravo.hrNatrag na popis