Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Gauss Box e-learning platforma (PROD)


Opis resursa:

  • Platforma u cloudu koja daje potporu procesima učenja

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Gauss d.o.o.

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBdodatna identifikacija ukoliko email nije dostupan
mailidentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivana Šokčević; E-mail: ivana.sokcevic@gauss.hrNatrag na popis