Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-platforma za učenje


Opis resursa:

  • Web aplikacija za brzo, pouzdano i učinkovito učenje namijenjena učenicima i nastavnom osoblju osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Grad Šibenik

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://elearning.rastem-sibenik.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPuno ime i prezime za oslovljavanje korisnika pri kontaktiranju
displayNameIspis prijavljenog korisnika na zaslonu
givenNameSortiranje korisnika po imenu
hrEduPersonAffiliationPolje se koristi za dodjelu uloga u sustavu. Djelatnici dobivaju ulogu moderatora, a ostali autenticiranog korisnika.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
labeledURIIspis URI adrese vezane uz prijavljenog korisnika na stranici korisničkog profila
mailSlanje maila korisniku da ima novu obavijest na e-learning portalu. Administratori portala bi slali poruku korisniku u slučaju nepotpune prijave, odnosno ako korisnik ne odabere razred i instituciju, ili u slučaju greške kod neuspjele predaje provjere znanja i slično.
snSortiranje korisnika po prezimenu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Nemet; E-mail: elearning@erit.atlassian.netNatrag na popis