Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Inantro


Opis resursa:

  • Institut za antropologiju repozitorij namjerava koristiti u svrhu pohrane istraživačkih podataka financiranih javnim sredstvima i učiniti ih javno dostupnim za ponovnu uporabu u strojno čitljivom i otvorenom obliku u skladu s otvorenim standardima prema čl. 28 st. 6 Izmijenjenog Zakona o pravu na pristup informacijama. Nastavno na promjene u Zakonu, od dana 15. travnja 2023. godine Obrazac „Plana upravljanja istraživačkim podacima“ mora biti otvoreno dostupan u repozitoriju uspostavljenom u nacionalnom sustavu Dabar, a kako Institut godinama uspješno vodi po nekoliko HRZZ projekata dužnost nam je otvoriti repozitorij. Unaprijed hvala na vašoj usluzi.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut za antropologiju

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.inantro.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristi se pri pretrazi autorovih radova pohranjenih na repozitoriju
displayNameKoristi se kada je potrebno prikazati ime i prezime bez posebnih znakova radi načina prikaza koji ih ne odobrava
givenNameKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja ili unosa radova
hrEduOrgMailKoristi se kao pomoćna email adresa za kontakt
hrEduPersonOIBKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja ili unosa radova
hrEduPersonPersistentIDAutentifikacija u sustavu Dabar
hrEduPersonPrimaryAffiliationKoristi se kod utvrđivanja uloga na repozitoriju, student, djelatnik i sl.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberKoristi se kao dodatni metapodatak prilikom pretraživanja vlastitih radova
mailKoristi se za ispunjavanje nužnog email polja pri kreiranju lokalnih Drupal korisničkih računa
oKoristi se kod određivanja prava korisnika na institucijskim repozitorijima njihovih ustanova
ouKoristi se kod određivanja prava korisnika na pojedinačnim repozitorijima njihovih ustanova
snKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Lucija Dodigović; E-mail: Lucija.Dodigovic@inantro.hrNatrag na popis