Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Online prijave


Opis resursa:

  • Podnošenje prijava za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za obrtnička zanimanja

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sismg-prijave.gov.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://sismg-prijave.gov.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://sismg-prijave.gov.hr/privatnost

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPuno ime i prezime za oslovljavanje korisnika pri kontaktiranju
displayNameIspis prijavljenog korisnika na zaslonu
givenNameSortiranje korisnika po imenu
hrEduPersonOIBKoristimo OIB za dohvat učenika sa Ematice sustava
hrEduPersonUniqueIDPovezivanje prijavljenog korisnika s pohranjenim korisničkim profilom
labeledURIIspis URI adrese vezane uz prijavljenog korisnika na stranici i kor. profila
mailSlanje maila korisniku da ima novu notifikaciju na portalu Online prijave. Administratori portala sismg.gov.hr kada traze dopunu prijave bi poslali nazad poruku da nadopuni prijavu. Tada bi korisnika informirali mailom da ima novu poruku na portalu.
snSortiranje korisnika po prezimenu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Korisnička služba; E-mail: OnlinePrijave@combis.hrNatrag na popis