Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Baltazar 2023./2024.


Opis resursa:

  • Moodle sustav za akademsku godinu 2023./2024.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://baltazar2023.bak.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameKoristi se za identifikaciju korisnika u Moodle sustavu. Kad student odradi aktivnost u Moodle sustavu (npr. preda zadaću ili online test), nastavnik mora znati ime studenta.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
lKoristi se kako bi nastavnici znali kojem mjestu student pripada te kako bi ga mogli smjestiti u odgovarajuću grupu.
oKoristi se kako bi nastavnici vidjeli kojoj ustanovi student pripada.
snKoristi se za identifikaciju korisnika u Moodle sustavu. Kad student odradi aktivnost u Moodle sustavu (npr. preda zadaću ili online test), nastavnik mora znati prezime studenta.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Saša Lacković; E-mail: sasa.lackovic@bak.hrNatrag na popis