Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

FOI Zaštita na radu


Opis resursa:

  • Web aplikacija za zaštitu na radu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://isznr.foi.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameProfil korisnika (sprema se u bazu korisnika)
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa slanje automatiziranih mailova iz sustava (sprema se u bazu korisnika)
snProfil korisnika (sprema se u bazu korisnika)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darko Grabar; E-mail: darko.grabar@foi.hrNatrag na popis