Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijala


Opis resursa:

  • Web-aplikacija koja omogućuje pristup, pretraživanje i stvaranje poveznica do korisnih materijala za učenje među studentima u cilju olakšavanja studiranja i polaganja ispita.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • UDRUGA INFORMATIČARA "STUDENTI.HR"

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.studenti.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonAffiliationpristup web aplikaciji je dopušten samo ako je korisnik student
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Luka Jugović; E-mail: luka.jugovic728@gmail.comNatrag na popis