Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCI


Opis resursa:

  • Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCI

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://croqci.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz imena prijavljenog korisnika u sustavu Moodle
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDAutentikacija korisnika u sustavu Moodle
mailPrikaz email adrese prijavljenog korisnika u sustavu Moodle
snPrikaz prezimena prijavljenog korisnika u sustavu Moodle

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zvonko Martinović; E-mail: zvonko.martinovic@srce.hrNatrag na popis