Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srca


Opis resursa:

  • Odobravanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srca preko IIS aplikacije od strane kadroske službe

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://intwww.srce.hr/iis/da/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://intwww.srce.hr/iis/da/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://intwww.srce.hr/iis/da/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBProvjera OIBa autenticirane osobe za provjeru ovlasti dodjele 2Faktor autentikacije
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDProvjera IDa autenticirane osobe za provjeru ovlasti dodjele 2Faktor autentikacije
mailSlanje obavijesti o učinjenim radnjama u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Mihalj; E-mail: kmihalj@srce.hrNatrag na popis