Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Program za praćenje studentskih praksi


Opis resursa:

  • Program za praćenje studentskih praksi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://praksa.oss.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPersonalizirani prikaz sučelja za studenta.
dcAutorizacija na temelju pripadnosti ustanovi.
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentifikacija.
mailSlanje obavijesti studentu.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Lipovac; E-mail: mario@imagomatrix.hrNatrag na popis