Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Adobe Connect 9 - test upgrade


Opis resursa:

  • Update web kolaboracijskog alata Adobe Connect s v9 na v11

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://connect-test-update.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://connect-test-update.carnet.hr/acp/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
displayNameOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
givenNameOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
hrEduPersonPrimaryAffiliationDodjeljivanje prava unutar aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailKomunikacija s korisnikom
roomNumberAutomatsko grupiranje u video konferencijske sobe
snOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Emil Marmelić; E-mail: emil.marmelic@carnet.hrNatrag na popis