Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijeka


Opis resursa:

  • Web aplikacija za pregled i izdavanje studentskih ugovora, rezervacije smeštaja i pristup ostalim uslugama Studentskog centra Rijeka.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://kampusws.scri.hr:8443/sc/12

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBZa vezu sa podacima
hrEduPersonPersistentIDZa prijavu u aplikaciju
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa kontakt i vezu sa podacima

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Filip Jurman; E-mail: filip.jurman@scri.uniri.hrNatrag na popis