Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za upis semestra


Opis resursa:

  • Web aplikacija omogućava upis studenata u semestar na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odsjeku. Aplikacija omogućava studentima podnošenje molbi a voditeljima studija i djelatnicima referade pregledavanje i evaluaciju istih.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://upisi.math.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIdentifikacija studenta/djelatnika., upis i pretraga u bazu
givenNameIdentifikacija studenta/djelatnika, gumb za logout na aplikaciji
hrEduPersonOIBSpajanje s drugim podacima studenta u bazi (npr. ISVU). Spremanje u bazu.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailKomunikacija sa studentom/djelatnikom.
mobileKomunikacija sa studentom/djelatnikom. U slučaju hitnoće.
snIdentifikacija studenta/djelatnika, pretraga, ažuriranje u bazi.
telephoneNumberKomunikacija sa studentom/djelatnikom. U slučaju hitnoće.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marina Borčić; E-mail: borcic@math.hr
  • Naziv kontakta: Matej Mihelčić; E-mail: matmih.math@pmf.hrNatrag na popis