Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Setcor Geant Customer Portal


Opis resursa:

  • Customer portal za kupnju cloud usluga za korisnike iz Geant / Ocre mreže

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Setcor d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://geant.setcor.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://geant.setcor.com/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://geant.setcor.com/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz korisniku u aplikaciji
dcPrepoznavanje ustanove kojoj korisnik pripada radi povezivanja u aplikaciji
displayNamePrikaz korisniku u aplikaciji
hrEduOrgMemberPrikaz korisniku u aplikaciji i prepoznavanje ustanove radi povezivanja u aplikaciji
hrEduOrgOIBPrikaz korisniku u aplikaciji i prepoznavanje ustanove radi povezivanja u aplikaciji
hrEduOrgTypePrepoznavanje tipa ustanove u aplikaciji radi primjene poslovnih pravila (npr. popusta)
hrEduOrgUniqueNumberPrepoznavanje ustanove radi povezivanja sa korisnikom u aplikaciji
hrEduOrgURLPrepoznavanje ustanove radi povezivanja sa korisnikom u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa slanje notifikacija korisniku iz aplikacije (samo tehničke/sigurnosne notifikacije)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Service Desk; E-mail: support@setcor.comNatrag na popis