Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

STATUSweb MEDRI - web aplikacija


Opis resursa:

  • STATUSweb MEDRI - web aplikacija za upravljanje ljudskim resursima

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://kadrovska.medri.uniri.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnu svrhu automatskog popunjavanja obrasca
givenNameu svrhu automatskog popunjavanja obrasca
hrEduPersonAffiliationu svrhu detekcije prava pristupa
hrEduPersonExpireDateu svrhu detekcije prava pristupa
hrEduPersonHomeOrgu svrhu detekcije prava pristupa
hrEduPersonOIBu svrhu automatskog popunjavanja obrasca i kontrole korisnika
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonPrimaryAffiliationu svrhu detekcije prava pristupa
hrEduPersonUniqueIDu svrhu jednoznačne identifikacije korisnika
mailu svrhu automatskog popunjavanja obrasca i slanja obavijesti
ouu svrhu detekcije prava pristupa
snu svrhu automatskog popunjavanja obrasca

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Teo Brusić; E-mail: teo.brusic@medri.uniri.hrNatrag na popis