Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

FIDIT Aplikacije - Produkcija


Opis resursa:

  • Skup web aplikacija za prijavu završnih i diplomskih radova, vođenje projekata, vođenja doktorskog studija i drugih operativnih poslova FIDITa.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.inf.uniri.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz vlastitog profila i prikaz naziva mentora/doktoranda u izbornicima i tablicama, nakon prijave. Prikaz korisničkih podataka u admin panelu.
hrEduPersonAffiliationOdređivanje prava pristupa aplikacijama i određenim radnjama unutar aplikacija.
hrEduPersonExpireDateAutomatsko brisanje korisnika.
hrEduPersonPrimaryAffiliationOdređivanje prava pristupa aplikacijama i određenim radnjama unutar aplikacija.
hrEduPersonStaffCategoryOdređivanje prava pristupa aplikacijama i određenim radnjama unutar aplikacija.
hrEduPersonStudentCategoryOdređivanje prava pristupa aplikacijama i određenim radnjama unutar aplikacija.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje registracijske poveznice nakon dobivanja AAI profila kod prvog upisa na studij.
oOdređivanje prava pristupa aplikacijama i određenim radnjama unutar aplikacija.
snPrikaz vlastitog profila i prikaz naziva mentora/doktoranda u izbornicima i tablicama, nakon prijave. Prikaz korisničkih podataka u admin panelu.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dino Aljević; E-mail: dino.aljevic@inf.uniri.hrNatrag na popis