Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)


Opis resursa:

  • Poslužitelj alfa.ffzg.hr se koristi za videkonferencije na razini Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zasnovan je na programskom rješenju BigBlueButton.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://alfa.ffzg.hr/b

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?p=2703

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonPrimaryAffiliationDodjela prava korištenja servisa (studenti i nastavnici/zaposlenici ustanove)
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
uidPrijava na servis i identifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Centar za potporu e-učenju FFZG; E-mail: cpeu@ffzg.hrNatrag na popis