Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web i intranet Veleučilišta u Karlovcu


Opis resursa:

  • Web i intranet Veleučilišta u Karlovcu temeljen na FER-ovom sustavu Quilt CMS

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Karlovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.vuka.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.vuka.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.vuka.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
givenNamePrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika kada ne postoji drugi zapis o identitetu za korisnika.
hrEduPersonPersistentIDInterno praćenje jedinstvenog AAI računa
hrEduPersonPrimaryAffiliationPrikaz relevantnih podataka korisniku i dodjeljivanje odgovarajuće uloge i ovlaštenja.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija korisnika i provjera jedinstvenosti korisničkog računa.
mailPretplate i komunikacija s korisnikom nakon registracije.
snPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Štedul; E-mail: marko.stedul@vuka.hrNatrag na popis