Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za podršku nabave računalne opreme


Opis resursa:

  • Web aplikacija za podršku nabave računalne opreme

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://nabava.vef.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://intranet.vef.hr/prg/nabava

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.vef.unizg.hr/zastita-podataka/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnRegistracija korisnika
hrEduPersonAffiliationProvjera korinsinka - unutrašnji/vanjski
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailObavještavanje korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Alen Artuković; E-mail: aartukovic@vef.hrNatrag na popis