Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav Wazuh


Opis resursa:

  • Kibana web sučelje za sustav Wazuh

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://wazuh.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime klijenta
displayNamePersonalizacija aplikacije
givenNamePersonalizacija aplikacije
hrEduPersonUniqueID
labeledURIPersonalizacija aplikacije
snPersonalizacija aplikacije

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Goljak; E-mail: mgoljak@srce.hrNatrag na popis