Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranje


Opis resursa:

  • Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranje koja omogućuje pristup materijalima, snimkama predavanja i nadzornoj ploči predmeta ( https://www.fer.unizg.hr/predmet/natpro ). Na nadzornoj ploči polaznici mogu vidjeti svoj napredak i zadatke.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://xfer.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristit će se za poruku dobrodošlice i personalizaciju stranice.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberKoristit će se kao identifikacijski broj za prepoznavanje osobe kako bi mu/joj pokazali odgovarajuće rezultate ispita.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Patrik Đurđević; E-mail: patrik.durdevic@fer.hrNatrag na popis