Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove


Opis resursa:

  • Sustav prijava i upisa u ustanove odgojno-obrazovnog sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovne škole, srednje škole, učeničke domove, visokoškolske ustanove i registar državne mature te nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://e-upisi.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://e-upisi.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://e-upisi.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
displayNamePrikaz imena prijavljenog korisnika u sustavu
givenNamePovezivanje prijavljenog korisnika s lokalnim računom u aplikaciji
hrEduPersonOIBPovezivanje prijavljenog korisnika s lokalnim računom u aplikaciji
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDAudit korisnika
mailKomunikacija sa korisnikom
snPovezivanje prijavljenog korisnika s lokalnim računom u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNET helpdesk; E-mail: helpdesk@skole.hrNatrag na popis