Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

ERM Venture - softver za upravljanje rizicima


Opis resursa:

  • ERM (Enterprise Risk Management) Venture je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • HERA d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://erm.heraapps.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://erm-venture.com/wp-content/uploads/2015/03/ERM-Venture-hrv.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://erm.heraapps.com/ords/erm/r/2000/files/static/v149/EULA.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPrikaz mail adrese korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivona Miletić; E-mail: ivona.miletic@hera.baNatrag na popis