Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Agronomskog fakulteta


Opis resursa:

  • Web Agronomskog fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.agr.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnprijava u CMS koristi se samo za prikaz prijavljenog korisnika u sustavu
hrEduPersonAffiliationprovjera da li je korisnik aktivni djelatnik fakulteta
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDime i prezime nedovoljno za jedinstvenu identifikaciju korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mislav Posavec; E-mail: mposavec@agr.hrNatrag na popis