Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastavi


Opis resursa:

  • Web-aplikacija će služiti za identifikaciju kako studenata tako i nastavnog osoblja i interno praćenje njihove aktivnosti

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.iri.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBInterna provjera korisnika
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDInterna provjera korisnika
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija preko JMBAG-a

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Podrška; E-mail: goran.pavlov@gmail.comNatrag na popis