Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Anketa@IDI


Opis resursa:

  • Platforma za mrežne upitnike temeljena na softveru Limesurvey

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut za društvena istraživanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://anketa.idi.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://anketa.idi.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.idi.hr/wp-content/uploads/2018/05/pravne_napomene.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz u admin sučelju
dcPrikaz u admin sučelju; autorizacija
givenNamePrikaz u admin sučelju
hrEduPersonHomeOrgPrikaz u admin sučelju; autorizacija
hrEduPersonPersistentIDPrikaz u admin sučelju; autorizacija
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPrikaz u admin sučelju; autorizacija
oPrikaz u admin sučelju
snPrikaz u admin sučelju
uidPrikaz u admin sučelju; autorizacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Teo Matković; E-mail: teo@idi.hrNatrag na popis