Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Mailman3 instalacija na neumijku


Opis resursa:

  • Software za mailliste - testna/razvojna verzija

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://neumijko.srce.hr/mailman3

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://neumijko.srce.hr/mailman3

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://neumijko.srce.hr/mailman3

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime klijenta za aplikaciju
hrEduPersonUniqueIDAAI oznaka, ujedno i primarna mail adresa
mailDodatne mail adrese

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Mihalj; E-mail: kmihalj@srce.hrNatrag na popis