Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Srce eduMeet


Opis resursa:

  • Novi sustav za video konferencije u sklopu Merlina uz Adobe Connect. Pored povezivanja s Moodleom preko LTI-a, eduMeet ima i mogućnost autentikacije preko OpenID Connecta.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://meet.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://wiki.srce.hr/display/CEU/Upute+za+rad+sa+sustavom+eduMeet

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime koje se prikaže u sustavu nakon prijave. To je prikazano svim drugim sudionicima u virtualnoj sobi kako bi mogli ostvariti komunikaciju.
hrEduPersonAffiliationPolje se koristi za dodjelu uloga u sustavu (djelatnici dobivaju ulogu moderatora, a ostali autenticiranog korisnika).
hrEduPersonUniqueIDPolje se koristi za provjeru domene korisnika. Djelatnici iz javno financiranih ustanova prema klasifikaciji MZO-a će dobiti ulogu moderatora.
mailEmail adresa se koristi ograničavanje pristupa sustavu. Trenutno se koristi da samo djelatnici Srca dobiju ulogu mederatora, ali u budućnosti bi se ograničili na dodatne ustanove (npr. isključilo djelatnike škola da ne dobiju ulogu moderatora).

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zvonko Martinović; E-mail: zvonko.martinovic@srce.hrNatrag na popis